Bond drtiče odpadu domácnost gastro kuchyňské kompostéry sušičky technologie třídění a zpracování bioodpadu zbytků jídla potravin domácnost jídelny školy
nemocnice stravovací provozy. Dovozce prodej servis originální kuchyňské značkové drtiče novinky. Velkoobchod - Maloobchod. Novinka kuchyňský spotřebič

Bond tradice, zkušenosti, dovozce a servis kuchyňské drtiče potravinových odpadů.
Originální kuchyňské drtiče odpadu Anaheim MI USA s více jak 60-ti letou tradicí výroby.

Čistá kuchyně není problém, my víme jak na to!    
     
S námi kompletně vytřídíte kuchyňský odpad a recyklujete potravinový bioodpad!       
        

Léty ověřená kvalita - DRTIČE BOND novinka                                                                                                               

Harmonie ve vaší kuchyni

Představte si, že máte v kuchyni o jediný elektrospotřebič více, o drtič potravinových odpadů. Je nenápadný, schovaný ve skříňce pod dřezem, namontovaný místo sifonu dřezu. Čeká, kdy ho budeme potřebovat. Vše co zbude při přípravě jídel: slupky z brambor, z okurek, banánů, mandarinek, skořápky vajec, zbytky těsta v míse, okrojený kousek přichyceného vršku bábovky, kosti z kuřete, filtr z kávovaru s "lógrem" a samozřejmě zbytky z talířů, to vše umí zpracovat.
Použití je jednoduché: pustíte vodu, zapnete vypínač drtiče a postupně ho "nakrmíte".
Všechno je během pár sekund rozdrceno a v podobě odpadní vody s drobečky odplaveno kanalizací do čističky odpadních vod.

Vaše kuchyně se stane místem, kde je všechno vyřešeno v příjemné harmonii, od přípravy jídla až po likvidaci odpadů.

Dovolte nám, abychom tuto elegantní variantu přiblížili a nabídli i Vám.

(drcení zbytků potravinového odpadu s vodou, ihned se zbavíte zapáchajících zbytků jídel - stále čistá kuchyně - ekologický transport rozdrccených zbytků v konzistenci džusu kanalizací do ČOV- vznik kvalitní biomasy = hnojivo + energie)
Drtiče odpadu výrobky pro domácnost
vhodné do každé kuchyně vaší domácnosti, modely drtičů od levných až po luxusní
Drtiče odpadu výrobky pro průmysl profesionální
Drtiče zbytků jídla pro všechny jídelny, školy, nemocnice, stravovací provozy, hotely, restaurace, až velkokuchyně(řešení odpadového hospodářství pro stravovací provozy a velkokuchyně)
 

Nevyhazujte biologický odpad - vraťte ho zpátky do přírody!

Za pomocí drtiče, kompostéru nebo sušičky ekologicky recyklujete potravinový odpad z vaší kuchyně.

Biologicky rozložitelný potravinový odpad (bioodpad) představuje nejhůře skladovatelnou složku odpadů z domácností i ze stravovacích provozů. Během krátké doby se začne roztékat, kvasit a přitahovat hmyz a hlodavce. Rozdrcením potravinových zbytků jídel v kuchyňském drtiči odpadů vzniká odpadní voda, která má konzistenci naředěného džusu. Ten je snadno odplavován kanalizačním potrubím do čističek odpadních vod (ČOV) a mikroorganismy v biologických čističkách, tak dostávají potravu - živiny, které potřebují pro správný chod ČOV.
 
Pokud potravinové zbytky jídel nerozdrtíte a nepošlete ho kanalizací do biologických čističek k tomu určených, pak se tohoto biologického potravinového odpadu zbavujete vyhazováním do popelnic a kontejnerů.  Pokud je potravinový bioodpad vhozen do popelnice nebo kontejneru pro směsný odpad, znečisťuje se ostatní suchý odpad. 

Nabízíme Vám elegantní řešení zpracování potravinového bioodpadu, rozdrcením v kuchyňském drtiči,  vznikají vysoce ekologické zdroje biologického materiálu. 

Drtič odpadu neodvádí do odpadní kanalizace tuhý odpad. Z drtiče odpadu odchází rozmělněné potravinové zbytky jídel (ty obsahují až 80% vody) a při drcení zbytků jídel dochází k dalšímu rozředění. Vzniklá odpadní voda odtéká kanalizačním potrubím. Kanalizace jsou určeny pro odvádění odpadní vody a pro tento účel byly vybudovány.
Tyto jemně rozdrcené částečky potravinových odpadů neobsahují tuky, které by se usazovaly v kanalizaci a zatěžovaly čističku odpadních vod.
Rozdrcený potravinový bioodpad je přínosem pro ČOV, mikroorganismy dostávají živiny (potravu) potřebné pro funkčnost biologické čističky odpadních vod.

  

Výhradní dovozce, velkoobchod, maloobchod, servis - drtiče kuchyňského odpadu - drtičky
Kontakt
: Bond marketing s.r.o., Husova 18, 684 01 Slavkov u Brna, 
tel.: 544 220 755, mobil: 777 007 061,
e-mail: info@bond.cz, www.bond.cz


Video prezentace

Novinka drtič odpadu drtičky zbytků jídla kuchyňský spotřebič novinky BOND DRTIČ kuchyňského potravinového bioodpadu drtičky, novinka spotřebiče do kuchyně kompostéry potravinového bioodpadu pro kuchyně domácnosti jídelmy školy nemocnice velkokuchyně průmysl gastronomické provozy drtiče Waste King prodej servis dovozce Waste King international Commercial Anaheim Mfg. USA, sušičky potravinového bioodpadu a lisy kuchyňského odpadu novinka ostatního odpadu novinka příslušenství kuchyňského spotřebiče drtiče náhradní díly novinka kuchyňský drtič potravinového bioodpadu, kompostér na biodopad potravinového odpadu, novinka kuchyňský spotřebič drtička sušička potravinový bioodpad odpad