Úvodní stránka » Reklamační podmínky

Na veškeré námi dodávané výrobky pro domácnost, je fyzickým osobám, zajištěna záruční doba min. 24 měsíců. Tato záruční doba běží ode dne převzetí zakázky kupujícím.  V případě poruchy výrobku, je nutné kontaktovat firmu Bond marketing, s.r.o. Veškeré kontakty jsou uvedeny na přiloženém Návodu k obsluze se záručním listem

 • Než zavoláte záruční servis překontrolujte:

 • zda-li máte pořizovací fakturu, resp. příjmový doklad popř. potvrzený záruční list.

 • překontrolujte, zda správně ovládáte spotřebič, dle přiloženého návodu na obsluhu

 • zda-li není porucha mimo daný spotřebič (vadná el. instalace, vadná vodoinstalace, nedostatečný tlak vody apod.)

Prodloužená záruční lhůta:

 • Prodloužená záruční doba je vyznačena na záručním listě, popř. v dodatku záručního listu. Tyto dokumenty, včetně prodejky je nutné uschovat po celou dobu prodloužené záruční doby.

  Nenalezené záruční listy, popř. české návody k použití

  V souladu s §620 ods. (3) občanského zákoníku, NENÍ TŘEBA vydávat ke spotřebičům záruční listy, popř. nemusí být potvrzeny. Jako podklad pro uznání záruky, bude stejně jako v dalších zemích EU sloužit pořizovací doklad (faktura, příjmový doklad), kterou zákazník obdrží při doručení zboží. Na požádání zákazníka, však musí prodávající záruční list vystavit.

  Ve všech případech jsou přiloženy ke zboží. Pokud se nedopatřením ve výrobně stane, že návod popř. záruční list chybí, prosíme, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu:
  drtic@bond.cz
  Následně zařídíme jejich doručení na e-mailový kontakt popř. vaší doručovací adresu.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Vaše reklamace se snažíme vyřizovat v co nejkratších termínech k Vaší spokojenosti.
Pro internetový obchod platí stejné podmínky, jako v běžných kamenných obchodech.
V žádném případě nemějte obavy s vyřizováním reklamací. My jsme přímí dovozci.

Reklamační řád platný na dodané výrobky, se řídí dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, ve znění dalších předpisů. Tento zákon se vztahuje na zboží, u něhož došlo k vadě a je uplatňováno právo kupujícího z odpovědnosti za vady. Dále jen: kupující, reklamace, prodávající:

 • Povinností kupujícího je, se při přebírání objednaného zboží přesvědčit, zda není mechanicky poškozeno (výrobek, obal) a zda odpovídá vámi objednanému modelu. Podpisem přepravci kupující stvrzuje, že zásilka byla převzata v pořádku a nepoškozená. Pokud zjistíte závadu, zboží nepřebírejte a na místě s řidičem sepište reklamační protokol, na pozdější reklamace ve smyslu mechanického poškození nebude brán zřetel. Tuto skutečnost prosím ihned sdělte dopravci a sepište protokol o poškození, nebo zásilku nepřebírejte. Informujte nás formou e-mailu na drtic@bond.cz popř. na tel. 544 220 755
  Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, přičemž veškeré zboží je pojištěno. Následně, může kupující požadovat vrácení peněz na prodávajícím, popř. nový výrobek.

 • po převzetí zboží kupujícím se na výrobek vztahuje záruční doba uvedená u jednotlivých typů výrobků (nejméně však 24 měsíců).

 • po záruční dobu může kupující uplatnit záruční servis na firmě Bond marketing, s.r.o.

 • v případě naplnění ustanovení zákona, může kupující odstoupit od smlouvy

Náklady spojené s dopravou zboží do servisu a zpět ze servisu vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek:

 • předem bude s naším reklamačním oddělením dohodnuto, že si zboží dopravíte do firmy Bond marketing, s.r.o. na vlastní náklady

 • reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením, dopravou zboží apod.)

 • podáte žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží, popř. bude domluvena doprava hrazená firmou Bond marketing, s.r.o.

 • písemně doložíte výši nákladů (účtenka za poštovné, přepravní list apod.).

 • Upozornění: lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné nikoliv za taxi službu).

  Podmínky pro vyplacení peněz na zboží vrácené ve 14-ti denní ochranné lhůtě:
  Dle zákona 367/2000 Sb. má kupující právo do 14 dnů od prodeje vrátit zboží bez udání důvodů. Zboží musí být vráceno na adresu prodávajícího osobně , nebo způsobem, který popisujeme v odstavci níže. Zásilky vrácené formou dobírky, nebo zásilky zaslané po uplynutí lhůty 14 dnů nebudou přijaty. Zboží včetně originálního obalu musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, včetně všech dokladů, návodů, záručních listů, dárků apod., schopno další distribuce.

  V případě vrácení zboží ve 14-ti denní ochranné lhůtě, si kupující musí zvolit na vlastní náklady takový druh přepravce, který nechá po doručení zásilky na sídlo společnosti Bond marketing, s.r.o., obsah řádně překontrolovat, (tzn. výrobek rozbalit) a zjistit jeho stav. V těchto případech, doporučujeme našim zákazníkům, aby nejlépe doručili výrobek osobně a neposílali jej např. Českou poštou, kde není možnost rozbalení a překontrolování zásilky. Zásilky, které nemají možnost fyzické kontroly výrobku jsou vraceny odesílateli. Stav vráceného zboží bude překontrolován příjímacím technikem, který následně vyrozumí kupujícího.


Jazykové verze:       

Nepřijímáme hotovost
z důvodu zavedení EET

Facebook přidejte si nás
DRTIČ BOND je silně návykový

 

CenovýRádce.cz

NajduZboží.cz

HyperZboží.cz

 

CenyZboží.cz

  

Oblíbené odkazy